DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO NOVALJA

DVD Novalja, Dobrovoljno vatrogasno društvo Novalja, Vatrogasci Novalja | Zeleni put bb, Novalja | Tel. 053 661 200

Preventivne radnje

- Biljni otpad spaljujte samo u razdoblju kad je to odlukom lokalne uprave dozvoljeno.
- Zatražite savjet, pomoć, odnosno dozvolu vaših vatrogasaca.
- Za spaljivanje koristite jame ili bačve oko kojih se mora očistiti prostor od zapaljivih tvari na udaljenosti ne manjoj od 3 metra.
- Hrpe za spaljivanje trebaju biti malene, ne više i ne šire od jednog metra. Uklonite sav zapaljiv materijal uokolo hrpa.
- Prilikom spaljivanja otpada imajte uz sebe pribor i sredstva za gašenje. Ne ostavljajte vatru bez nadzora.
- Ne spaljujte otpad za vjetrovita vremena.
- Okoliš vaših kuća očistite od niskog raslinja i otpada na udaljenosti više desetaka metara. Uredite krošnje drveća i uklonite sve niske grane sa stabla u vašoj okolici.

Savjeti za vašu sigurnost

- Sve važne telefonske brojeve imajte pri ruci.
- Nabavite priručna sredstva za gašenje i informirajte se kako se njima koristi.
- Pobrinite se da je pristup vašoj kući uvijek slobodan te da je kućni broj vidljiv s ceste kojom dolazi pomoć.

Postupci u slučaju požara

- NE OKLIJEVAJTE! Pozovite vatrogasce na telefon 93 ili broj za hitne slučajeve 112. Obavijestite susjede i otpočnite sa gašenjem.
- Zaprijeti li požar objektu, zatvorite vrata i prozore, te druge otvore.
- Evakuirajte slabe i nemoćne, ne podliježite panici.
- Zaštitite se odjećom od prirodnih materijala. Pokrijte glavu i zaštitite vrat. Preko lica zavežite mokru tkaninu tako štitite dišne organe. Zaštitite ruke.
- Zatvorite dovod plina i po potrebi električne energije.
- Napunite što više posuda sa vodom.
- Mokrim tkaninama obavijte prozore i vrata radi sprječavanja ulaska dima.
- Nadzirite sve dijelove kuće, a osobito tavan jer tamo najčešće započinje požar.

Nalazite se na otvorenome

- Pokušajte se ukloniti sa pravca kretanja čela požara.
- Krečući se crtom požara nastojte prijeći na izgorjelu površinu štiteći pri tome organe za disanje.
- Pred na dolazećom vatrenom stihijom sakrijte se među stijene ili međe, a na otvorenom potražite brisani prostor s manje gorivog materijala.
- Zalegnite i pokrijte sve ogoljele dijelove tijela i lica.

Protupožarna preventiva

- Ne palite otvorenu vatru blizu objekta naročito za vrijeme vjetra.
- Za vrijeme paljenja smeća udaljenost od objekta mora biti 20 metara, a kod paljenja osigurajte sredstva za početno gašenje. Po završetku ugasite svaku žar.
- Stogovi sijena, slame te kukurozovine moraju biti udaljeni od građevinskih objekata najmanje 15 metara.
- Redovito održavajte hidrante ispred svoje kuće jer vama će najprije zatrebati.
- Ne dozvolite da se djeca igraju sa šibicama.
- U stanu, podrumu ili tavanu ne držite zapaljive i eksplozivne tvari u nedozvoljenim količinama.
- Redovito održavajte sve vrste peći u ispravnom stanju, i propisno ih uključite na dimovodne kanale koji moraju biti nepropusni za plinove i iskre.
- Održavajte električne i plinske instalacije u ispravnom stanju.
- Kod plinskih instalacija pridržavajte se uputa koje dobivate od distributera plina.
- Ne bacajte vrući pepeo sa žeravicom i opuške u posude koje se mogu zapaliti.
- Ne pušite u krevetu, ne bacajte opuške i šibice ako ih niste unaprijed ugasili.
- Ukoliko primijetite miris plina po dolasku u kuću ne palite svjetlo ili šibice već zatvorite dovod plina i provjetrite prostoriju otvaranjem vratiju i prozora.
- Televizor u stanu držite na mjestu s kojeg ne postoji mogućnost prevrtanja jer se za vrijeme korištenja zagrijava.
- Ne sušite meso na tavanu već u posebno sagrađenim prostorima-objektima.

U slučaju požara nazovite

   112

Kontakt
DVD Novalja
Zeleni put bb
53291 Novalja, otok Pag

   053 / 661 200
   info@dvd-novalja.hr
Prognoza vremena

Novalja

21 °C